طراحی رفتار خرید هر کسب و کار

با توجه به تنوع در نوع کسب کار ها اعم از خدماتی و یا محصول محور بهترین راه برای افزایش فروش هر بیزینس پیدا کردن الگوریتم رفتار خرید مشتریان میباشد ، به طور مثال اکثرا افراد با احساساتی شدن خرید های بیشتری انجام میدهند به همین دلیل توصیه میکنن اگر خوشحالید پول زیادی رو در جیب تون نزارید چون قطعا اون پول خرج خواهد شد

شناسایی مشتریان وفادار و ترغیب آنها به خرید بیشتر

تبدیل بینندگان بیزینس شما به مشتریان شما 

بررسی تحلیلی و گزارشات اطلاعات خرید و مشتریان