تعامل با مشتریان و پرسونای مخاطب

برای اینکه بتونیم نیازهای اساسی مشتریان رو پوشش بدیم باید پرسونای مخاطب مون رو بدونیم و پایه تبلیغات مون رو براساس اون بنا کنیم دانستن این اطلاعات کمک فراوانی به شما در کمپین های تبلیغاتی و… خواهد کرد

شناخت پرسونای مخاطب کسب و کار

بررسی و تحلیل پرسونای مخاطب در کسب و کار 

برنامه ریزی کامل و جامع استراتژی کسب وکار با توجه پرسونای مخاطب