چطور بازاریابی شبکه ای از طریق مشتریان اتفاق می افتد؟

یک قانون نانوشته بین تمامی کسب و کارها وجود داره اون هم اینه که زمانی که در یک بیزینس تبلیغات دهان به دهان شکل بگیره میتونیم بگیم سرعت رشد و پشرفت شما در  برند شدن کسب و کار تون بیشتر میشه

تبلیغات دهان به دهان مشتریان یک بیزینس

استفاده از تبلیغات رایگان و چند برابر موثر بودن مشتریان

افزایش فروش و مشتریان جدید کسب و کار بدون نیاز به هزینه تبلیغات